Skapa engagerade kunder med digital marknadsföring, del 2

Digital marknadsföring är en nyckelfaktor inom mitt område verksamhetsutveckling, där skapandet av kundengagemang är en bidragande faktor till min framgång. I den här artikelserien går jag steg för steg igenom hur du framgångsrikt implementerar digital marknadsföring i din organisation. Missade du förra veckans artikel där jag tog upp tips för framgångsrika strategier att skapa kundengagemang, hittar du den här.

Men innan vi dyker in i följande artikel om digital marknadsföring vill jag uppmärksamma annonsen nedan, där jag letar efter nästa stjärna inom verksamhetsutveckling.


Engagerade verksamhetsutvecklare sökes!

Som du kanske vet jobbar jag med verksamhetsutveckling. Med denna artikelserie försöker jag hitta dig som är lika engagerad som jag i att ständigt hitta nya saker att lära om detta breda ämne. Om du läser detta nyhetsbrev och finner det intressant vore det bra om du klickade på länken nedan. Varför det? Jo, då kan jag lättare följa dig och anpassa innehållet till de ämnen du tycker är mest intressanta.(Helt enligt GDPR). Titta gärna på de värderingar  som gäller och återkoppla gärna!


Min förra artikel handlade om hur man skapar engagerade kunder med hjälp av digital marknadsföring, genom steg 1-2 av 7 inom modellen. Den här artikeln går vidare med steg 3, vilket handlar om kunder som inte förstår budskapet. Det kan jämföras med en skolklass, där barnen kan vara intresserade av ämnet. Men om det dyker upp en fågel på fönsterblecket i klassrummet kanske de tappar intresset? Därför är det intressant att ha koll på följande attribut.

Digitala marknadsföringsattribut

Användarupplevelsen, UX (User Experience), påverkas negativt av omotiverade meddelanden och propåer, som t.ex. pop-up fönster. Används sådana ska det vara rätt budskap, vid rätt tillfälle, för effektiv digital marknadsföring. Man ska då använda ett språk som är specifikt, styr mot handling och är mänskligt. Även anpassning för mobila enheter är aktuellt, där popup-meddelandet inte får ta upp hela skärmen.

Långa laddningstider påverkar den digitala marknadsföringen negativt. Max 1,5-3 sekunder laddningstid är det som gäller.

Ge gärna exempel på faktisk konvertering med kunder som fått en bra upplevelse kopplat till värderingarna som du och ditt erbjudande står för.

Blanda inte in andras erbjudanden i din marknadsföring. En kund som söker efter något specifikt blir bara irriterad.

Lägg inte in fåniga rabatterbjudanden mitt i beslutsprocessen.

När du skapar artikeln eller nyhetsbrevet, ställ dig följande frågor:

      1. Hur lång är laddningstiden?
      2. Ligger eventuella erbjudanden i linje med vad kunden sökte från början?
      3. Är kundens beslutsprocess genomtänkt och ostörd?

Ja tack, jag vill gärna följa denna artikelserie!

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn