Skapa engagerade kunder med digital marknadsföring, del 4

Digital marknadsföring är en viktig komponent inom verksamhetsutveckling. I följande artikelserie “Skapa engagerade kunder med digital marknadsföring” går Rickard Hagtorn från Strategisk Utveckling igenom en 7-stegsmodell för implementering av digital marknadsföring. Läs de tidigare artiklarna här och få en helhetsuppfattning av modellen.

Nivå 5, intressenivån

Barn-analogi: Anta att ett barn får en stor belöning varje gång det deltar i undervisningen och att det inte kräver för stor ansträngning och inte är tråkigt. Då deltar barnet av eget intresse för belöningen och inte för värdet i undervisningen.

I termer av digital marknadsföring betyder det att du nu har rätt budskap till rätt målgrupp i rätt kanal. Ett stort steg! Då kunden har svarat genom handling på något sätt (konverterat), men dock ”bara” av eget intresse. Därför kan du nu börja rikta ett bra och kanske breddat erbjudande till denna kund och fördjupa relationen.

Ett sätt att bredda erbjudandet kan vara att skapa ett event, i form av en mässa eller liknande. Om det sker med en samarbetspartner är det viktigt att tänka på att det egna varumärket verkligen står i fokus och att inga motverkande eller störande signaler förekommer. Detta skapar en upplevelse som tar kunden till nästa steg i utvecklingen mot att bli en glödande anhängare. Och det är dags att börja fokusera på att mäta lojalitet. Där ett sätt kan vara att se hur många som finns kvar efter en månad. (Retention). I det läget skapar du en utveckling av dialogen genom att ständigt ändra erbjudandet och tolka svaren tills det blir helt rätt.

I nästa artikel av “skapa engagerade kunder med digital marknadsföring” går vi igenom steg 6 av modellen. Missa inte det!

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn