Skapa engagerade kunder med digital marknadsföring, del 6

Digital marknadsföring är en viktig komponent inom verksamhetsutveckling. I denna artikelserie “Skapa engagerade kunder med digital marknadsföring” går Rickard Hagtorn från Strategisk Utveckling igenom en 7-stegsmodell för implementering av digital marknadsföring. Läs tidigare artiklarna här och få en helhetsuppfattning av modellen.

Nivå 7, Tänkande kunder

Nu är kunderna emotionellt bundna till varumärket och känner igen sina personliga värderingar, sina uppfattningar och berättelser, vilket inspirerar dem och stärker dem som individer. Varumärket definierar deras personlighet.

Barn-analogi

Lärare hinner inte med eleverna. Men om de kunde fokusera på 1 individ, skulle de t.ex. kunna lära ett adhd-barn matematik genom fysiska rörelser och skapa en berättelse om det. Barnet och andra blir inspirerade och därmed även engagerade.

Exempel

Ett exempel är ett spinningföretag som kopplat värderingen välmående till spinning. De vill därmed att man skall bli del av en grupp osv. inte bara se bra ut.

Handling

Som framgår av nedanstående diagram är omdömen och rekommendationer effektiva underlag för beslutsfattande. Kunder behöver därför förflyttas från nivå 1 till 7, d.v.s. inte bara bli kunder utan rekommenderare och till och med sådana som aktivt är med och påverkar innehåll och budskap i den digitala marknadsföringen. Vilket därmed bidrar till utvecklingen av kundnyttan och varumärket.

diagram från hubspot som visar hur man skapar engagerade kunder genom digital marknadsföring

Hur skapa berättelser/påverkan från kunderna:

  • Betalda annonser (Google AdWords) för att nå rätt målgrupp
  • Influencers och micro-influencers
  • Tävlingar, kundlojalitetsprogram och liknande

Mätmetod:

  • Net Promoter score, NPS. (Hur många vill rekommendera er?)
  • Kundlojalitet. (Hur många är återköpande kunder?)
  • Kvaliteten i kundlojalitetsprogrammet

Detta är den sista delen i just denna denna artikelserie om att skapa engagerade kunder med digital marknadsföring, som skapats i samarbete med marknadsföringsbyrån Northside AB. Nu skall jag försöka se vem av er som har visat intresse för detta och försöka leva som jag lär med att hitta de av er som vill bidra till vidare utveckling av såväl den egna digitala marknadsföringen som andras.

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn