Skapa engagerade kunder med digital marknadsföring, del 3

Grafiska gula trappor i ett kontor för digital marknadsföring

Digital marknadsföring är en viktig del inom området verksamhetsutveckling, där skapandet av engagerade kunder är nyckeln till framgång. I den här artikelserien kommer jag steg för steg gå igenom hur du framgångsrikt implementerar digital marknadsföring. I förra veckans artikel behandlade jag området UX, även kallat användarupplevelse och veckan dessförinnan tog upp tips för att skapa kundengagemang. […]

Skapa engagerade kunder med digital marknadsföring, del 2

Fotografikonst med gul färg på svart bakgrund som illustrerar digital marknadsföring

Digital marknadsföring är en nyckelfaktor inom mitt område verksamhetsutveckling, där skapandet av kundengagemang är en bidragande faktor till min framgång. I den här artikelserien går jag steg för steg igenom hur du framgångsrikt implementerar digital marknadsföring i din organisation. Missade du förra veckans artikel där jag tog upp tips för framgångsrika strategier att skapa kundengagemang, […]

Skapa engagerade kunder med digital marknadsföring, del 1

Verktyg för digital marknadsföring på ett gult bord

Inom verksamhetsutveckling är digital marknadsföring en viktig komponent för att effektivisera företag i dagens digitaliserade samhälle. I följande artikelserie bryter jag därför ned de olika delarna av digital marknadsföring och förklarar steg för steg hur du genom effektiv implementering skapar engagerade kunder via en 7-stegsmodell. Okej, det blev lite mer än en vecka innan denna […]

Personliga reflektioner kring digital marknadsföring i praktiken

Digitalisering i praktiken

I tidigare nyhetsbrev har jag refererat till en vetenskaplig rapport som redovisar forskningsresultat angående digitalisering och vilka mått och steg man bör ta i den processen. Själv har jag med hjälp av Northside börjat uppdatera min egen digitala marknadsföring. För 15 år sedan ungefär var jag tidigt ute med sökmotoroptimering (SEO). Jodå, jag hamnade överst på […]

Digitaliseringsstrategi – del 2 – Artikelsserie med Rickard Hagtorn

Digitaliseringiseringsstrategi 2019

Andra delen av artikelserien – Digitaliseringsstrategi – handlar om vikten av riktad digitalisering inom företag, där Rickard Hagtorn delar med sig av sina erfarenheter och tips. Förra artikeln handlar om en forskningsrapport, som tar upp 6 viktiga områden man bör tänka på innan man investerar i digital marknadsföring eller digitaliseringsstrategi. Det är en fördjupning kring den första punkten […]

Digitaliseringsstrategi – del 1 – Artikelsserie med Rickard Hagtorn

I första delen av den nya artikelserien – Digitaliseringsstrategi – berättar verksamhetsutvecklaren Rickard Hagtorn om vikten av riktad digitalisering inom företag. Ta fram en digitaliseringsstrategi Digitalisering spelar in på de flesta delar av ett företags verksamhet. Om företaget inte har en digitaliseringsstrategi med mål och uppföljning är risken att företaget hamnar på efterkälken. Exempel på […]

Varför ska jag anlita en webbyrå när jag kan göra det själv?

Uppdaterad 19 Mars 2018 11.45: Vi är inte en webbyrå och bygger ej kompletta hemsidor längre. Det gör att vi kan hjälpa dig, som oberoende rådgivare, att anlita rätt webbyrå eller jämföra de offerter du har fått.   Det har aldrig varit enklare att ”finnas på nätet”, idag finns det en hel uppsjö med verktyg […]