Digitaliseringsstrategi – del 2 – Artikelsserie med Rickard Hagtorn

Andra delen av artikelserien – Digitaliseringsstrategi – handlar om vikten av riktad digitalisering inom företag, där Rickard Hagtorn delar med sig av sina erfarenheter och tips.

Förra artikeln handlar om en forskningsrapport, som tar upp 6 viktiga områden man bör tänka på innan man investerar i digital marknadsföring eller digitaliseringsstrategi. Det är en fördjupning kring den första punkten och handlar om vikten av att skapa en strategi för sin digitalisering.

Ta fram en digitaliseringsstrategi

Digitalisering påverkar de flesta delar av ett företags verksamhet. Därför riskerar företaget att hamna på efterkälken om de inte har en riktning för arbetet med digitalisering, med strukturerade mål och uppföljning. Exempel på frågor som man bör adressera i en digitaliseringsstrategi är:

  1. Var vill vi befinna oss om 5 till 10 år?
  2. Hur tänker vi skapa och tillägna oss värde med hjälp av digitalisering?
  3. Vilka områden ska företaget satsa på?
  4. Hur ska företagets resurser allokeras?
  5. Vilka förmågor ska förbättras och utvecklas?
  6. Vilka projekt och samarbeten krävs för att komma dit vi vill?

Strategin och dess realisering ska kopplas till ansvar. Eftersom digitaliseringsstrategi och ansvar bör inbegripa mer än en del av ett företag. Särskilt då digitaliseringspotentialen beror på att data delas mellan funktioner och marknader, samt ökat internt samarbete för att utveckla och implementera digitaliseringslösningar.

Vi fördjupar oss i resonemanget ovan genom att gå in på de 6 punkterna ovan, som kräver att det finns en strategi för hela bolaget. Där VDn har en affärsplan, inom vilken strategin genomförs. De flesta små- och medelstora företag har ingen sådan. Oftast inte som ett genomtänkt, komplett och förankrat och levande dokument, det är alltså här det börjar.

Hur ska man skapa en strategi för sin digitalisering om man inte har en strategi för bolaget?

Man kan vända på resonemanget och skaffa ett digitalt verktyg för att skapa just digitaliseringsstrategi samt affärsplan. Det finns flera program byggda för att skapa, implementera och realisera strategi. Ett av dem heter Cascade (www.executestrategy.net), vilket jag använder själv för att hjälpa mina kunder med verksamhetsutveckling. Programmet är effektivt då man tvingas bryta ned vision, värderingar, fokusområden till organisatoriska och personliga mål och arbetsuppgifter. Därefter skapar man rapporter ur olika perspektiv, exempelvis enligt principen för balanserat styrkort, tidshorisonter m.m. De visas då exempelvis i form av instrumentbrädor som man själv utformar och då kan visa framdriften av strategin på detaljerad person-/chefsnivå.

Kontakta mig gärna om du har frågor eller funderingar kring detta, det vore kul med lite debatt! (rickard@stratu.nu)

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn